ร่วมสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน หนึ่งเดียวในประเทศไทย! กับการ “ล่องสะเปา” หรือการลอยกระทงในรูปแบบเรือสะเภา ซึ่งผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ร่วมสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน หนึ่งเดียวในประเทศไทย! กับการ “ล่องสะเปา” หรือการลอยกระทงในรูปแบบเรือสะเภา ซึ่งผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญร่วมงาน #สืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ท่าน้ำสิงห์ชัย และขอรณรงค์เชิญชวนให้ชาวลำปางและนักท่องเที่ยว หันมาใช้ “สะเปา” หรือกระทงในรูปแบบของเรือสำเภา และกระทงอื่นๆ ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อาทิ สะเปาไม้ สะเปามะละกอ สะเปากาบกล้วย ฯลฯ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่มีแค่จังหวัดลำปาง หนึ่งเดียวในประเทศไทย ให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

21 พฤศจิกายน ชมการประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว-สะเปาคำ
22 พฤศจิกายน ชมการประกวดสะเปาน้ำ แห่งเดียวในประเทศไทย
23 พฤศจิกายน ชมขบวนประกวดสะเปารถใหญ่

สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นไอของวัฒนธรรมล้านนา การประดับตกแต่งเมืองด้วยประทีปโคมไฟล้านนา การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงดนตรีพื้นเมืองและอลังการโคมล้านนา ณ บริเวณถนนบ้านเชียงราย และข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง

สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง 054 237237 ต่อ 3207-9 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง โทร.054-237-229 และททท.สำนักงานลำปาง โทร.054-222-214-15

Facebook Comments
%d bloggers like this: