สระบุรี..แพทย์ พยาบาล จนท. ร้องเพลงโรงพยาบาลของพ่อ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมร้องเพลง” โรงพยาบาลของพ่อ” และเพลง”สานต่อพ่อภูมิพล” ที่แต่งขึ้นเอง สืบพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ) นายแพทย์ สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ ผอ.รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สระบุรี นำแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยผู้เข้าร่วมพิธีสวมเสื้อสีเหลืองและถือพระบรมฉายาลักษณ์ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานชื่อโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็น 1 ใน 10 แห่งของประเทศไทย และชาวโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทั้ง 10 แห่งได้ร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการตั้งปณิธานตนเป็นโรงพยาบาลของพ่อ

โดย นายแพทย์ สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ ผอ.รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สระบุรี ได้กล่าวว่า ด้วยสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับพระราชกรณียกิจที่ทรงงานและพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะในทางการแพทย์และสาธารณสุข ทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระราชบิดาสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งได้รับการถวายพระสมัญญานาม “พระราชบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย” และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งได้รับการถวายพระราชสมัญญานาม“พระราชมารดาแห่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และการสังคมสงเคราะห์” และเมื่อเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาโดยตลอด ภายใต้พระราชปณิธานส่วนพระองค์ที่ว่า “คนไทยทุกคนต้องได้รับโอกาสการรับการบริการรักษาอย่างดีที่สุด ได้รับการบำบัดป้องกันอย่างดีที่สุด เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า และชาวรพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา น้อมนำพระราชดำรัสมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลสุขภาพ บริการประชาชนและสืบพระปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อไป

แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกันตั้งสัตย์ปฏิญาณตนที่จะเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาบริการประชาชนให้มีสุขภาพดี เพื่อเป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน สืบไป พร้อมกับร่วมกันร้องเพลงโรงพยาบาลของพ่อ ซึ่งเป็นเพลงของกลุ่มโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาทั้ง 10 แห่งร่วมแต่งขึ้นมา และเพลงสานต่อพ่อภูมิพลซึ่งเป็นบทเพลงที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้แต่งขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพลงนี้เป็นบทเพลงที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลของพ่อ ทำให้เกิดแรงผลักดันและกำลังใจ ในการดูแลสุขภาวะ ของประชาชนต่อไป

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 065434899

Facebook Comments
%d bloggers like this: