สาวน่านปราชัยรือเสาะ ขาด 1 – 4

สาวน่านปราชัย รือเสาะขาด1-4

การแข่งขัน พีทีที.
ฟลอร์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีผลการแข่งขันดังนี้
รุ่นชายอายุ 18 ปี โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน เสมอ จังหวัดน่าน 1-1, โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ชนะ โรงเรียนจิตรลดา 6-3, โรงเรียนสังขะ แพ้ โรงเรียนเกียรติคุณ 3-4, โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ แพ้ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 2-10
รุ่นหญิงอายุ 18 ปี โรงเรียนสังขะ แพ้ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 0-7, จังหวัดน่าน แพ้ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1-4
รุ่นประชาชนชาย ม.เกษตรศาสตร์ แพ้ จังหวัดชลบุรี 2-9
รุ่นประชาชนหญิง สพล.ชลบุรี แพ้ จังหวัดชลบุรี 1-2

Facebook Comments
%d bloggers like this: