สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย สำนักงานเขตพระนคร ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร” บริเวณโบสถ์วัดราชนัดดารามวรวิหาร เขตพระนคร กทม.

“สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย สำนักงานเขตพระนคร ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร” บริเวณโบสถ์วัดราชนัดดารามวรวิหาร เขตพระนคร กทม.

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกร ไชยศรี “ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร” พร้อมด้วย นายพงศธร ศิริธรรม “ผู้อำนวยการเขตพระนคร” เเละ นายพรเลิศ เพ็ญพาส “ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร” พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ก. , เจ้าหน้าที่เทศกิจ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ , โดยมี นายคณิต ชุมช่วย “หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ” และ ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์ นันทศุภกร “หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ” นำกำลังเจ้าที่ สนง.เขตพระนคร ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ร่วมกันทำกิจกรรม ในกิจกรรมจิตอาสา บริเวณโบสถ์วัดราชนัดดารามวรวิหาร เขตพระนคร กทม.

ั้งนี้ในการจัดทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดในครั้งนี้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ 13 ตุลาคม ที่จะถึง

เบื้องต้นในการทำกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้โดยทาง วัดราชนัดดารามวรวิหาร ได้ฝากขอบคุณไปยังหน่วยงานทุกภาคส่วน และ ขอบคุณ นายชุมโชค จิระพงศ์ศักดิ์ “ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค3” ที่ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน มาร่วมกันทำในกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดในครั้งนี้..

Youtube

สำนักงาน ก.ก. พร้อมด้วย สำนักงานเขตพระนคร ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บริเวณโบสถ์วัดราชนัดดารามวรวิหาร เขตพระนคร กทม.

ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวสมาคมตำรวจ” ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: