ปทุมธานี ชาวบ้านต.คลองสาม ร่วมบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

ปทุมธานี ชาวบ้านต.คลองสาม ร่วมบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ชาวบ้านตำบลคลองสาม และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561
โดยมีพระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาจารย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูสังฆรักษ์รังสฤษฏ์ อิทฺธิจิตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย เข้าร่วมงานฯ สำหรับฝ่ายฆราวาสมี ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นประธานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ องค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานฯ และประชาชน เข้าร่วมงานฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานบุญพิธีฯ จัดให้มีการทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

งานบุญพิธีฯ ในวันนี้ เป็นการประสานความร่วมมือดำเนินงานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ขององค์กรภาคีเครือข่ายฯ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, สภาวัฒนธรรมอำเภอคลองหลวง, สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 อำเภอคลองหลวงฯ, ชมรมเรารักคลองสาม, ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนฯ, กลุ่มชุมชนสัมพันธ์ และกลุ่มเยาวชนต้นกล้าคุณธรรมอำเภอคลองหลวง โดยการประสานและสนับสนุนการจัดงานฯ ของวัดพระธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระราชคุณูปการ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ซึ่งตามมติมหาเถรสมาคม ในวันนี้วัดทุกวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างพร้อมใจกันจัดการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยพร้อมเพรียงกัน.

Facebook Comments
%d bloggers like this: