ราชบุรี  – กช.ราชบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

ราชบุรี – กช.ราชบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

กรมการทหารช่าง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

https://drive.google.com/file/d/1r9iBbwh72Sqg6vbhpiTXjpU0V1EEXViF/view?usp=sharing

เช้าวันนี้ 13 ต.ค.61) ที่ศาลาปฏิบัติธรรม พันธ์เพิ่มศิริ ค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายผ้าบังสกุลพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และพิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์

ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) อย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจ ซึ่งนำมายังประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติตลอดช่วงเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์

นอกจากนี้ กรมการทหารช่างในฐานะที่ดำรงไว้ซึ่งภารกิจพิทักษ์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ครั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อ 13 ต.ค. 2559 กรมการทหารช่างก็คงยังคำนึงถึงการดำรงไว้ซึ่งพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์สืบไป

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: