ราชบุรี  – จิตอาสาจังหวัดราชบุรี ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ราชบุรี – จิตอาสาจังหวัดราชบุรี ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำเหล่าข้าราชการ ประชาชน จิตอาสาจังหวัดราชบุรี ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ครบรอบ 2 ปี วันที่ 13 ตุลาคม

วันนี้ 13 ต.ค.61) ที่บริเวณวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำจิตอาสาจังหวัดราชบุรีร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณวัดมหาธาตุวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดหลวงประจำจังหวัด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ตัดแต่งต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคติดต่อ ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีได้กำหนดให้ทุกตำบล หมู่บ้าน ชุมชน ทำกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจ ซึ่งนำมายังประโยชน์สุข และความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนชาวไทย และประเทศชาติ และเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: