ราชบุรี  – ชาวไทยมุสลิมทําพิธีละหมาดถวายเป็นพระราชกุศล

ราชบุรี – ชาวไทยมุสลิมทําพิธีละหมาดถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีทางศาสนาอิสลามที่มัสยิด มัมบะอิ้ลค๊อยร๊อต ต.ดอนตะโก อ.เมือง ในพิธีละหมาดสอนประชาชนชาวมุสลิม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ที่ทรงมีพระคุณอันประเสริฐต่อพสกนิกรชาวไทย

13 ต.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอเมือง นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัด เข้าร่วมพิธีจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ของศาสนาอิสลาม ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีประชาชนชาวไทยมุสลิม เข้าร่วมพิธีละหมาดที่มัสยิด มัมบะอิ้ลค๊อยร๊อต ต.ดอนตะโก อ.เมือง ตามที่รัฐบาลประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นทั่วประเทศ และสำนักจุฬาราชมนตรีได้ร่วมกับมัสยิดต่าง ๆ ในสังกัดจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้นายศักดิ์สิทธิ์ คาน ผู้อ่านบทคุตบะห์ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่หลวงต่อแผ่นดินและเป็นที่เทิดทูนต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ ทรงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากถนนสายห้วยมงคล ที่บ้านห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2495 รวม ทั้งสิ้นจำนวน 4,447 โครงการ นำไปสู่แนวพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหา ทุกโครงการจึงอยู่ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ความกินดีอยู่ดีและความผาสุกของประชาชน

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวเชิญชวนประชาชนชาวราชบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเช้าวันที่ 13 ต.ค. เวลาประมาณ 07.00 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ส่วนช่วงเวลาประมาณ 08.15 น. จะเป็นพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานต่าง ๆ ช่วงเวลาประมาณ 18.30 น. เป็นพิธีจุดเทียนรำลึกถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยขอเชิญชวนประชาชนพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองมาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: