ราชบุรี  – มทบ.16 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล

ราชบุรี – มทบ.16 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล

มณฑลทหารบกที่ 16 จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ต.ค.61) ที่บริเวณวัดช่องลม อ.เมือง จ.ราชบุรี พลตรี วสันต์ ทัพวงษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 เป็นประธานนำเหล่าคณะนายทหาร และกำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 16 จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 2 ปี วันที่ 13 ต.ค.61

ทั้งนี้ในกิจกรรมโครงการดังกล่าว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ได้นำเหล่าคณะนายทหาร และกำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 16 ร่วมประกาศเจตนารมย์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จากนั้นได้ร่วมกันโดยร่วมกันทำความสะอาด บริเวณพระอุโบสถวัดช่องลม และร่วมกันเก็บขยะ ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ตัดแต่งต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงามภายในบริเวณวัดช่องลม พร้อมทั้งร่วมกันเก็บขยะกำจัดศัตรูพืชในแหล่งระบายน้ำเสีย เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคติดต่อ โดยมีประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน เข้าร่วมทำกิจกรรมด้วย

นอกจากนี้ มณฑลทหารบกที่ 16 ได้จัดทำอาหารกลางวันเพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพล และประชาชน ที่มาร่วมเข้าโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และประชาชนทั่วไปได้รับประทานฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

%d bloggers like this: