สระบุรี – ชาวสระบุรี ร่วมกันทำบุญตักบาตรนมสดเพื่อเป็นพระราชกุศลครบรอบ 2 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สระบุรี – ชาวสระบุรี ร่วมกันทำบุญตักบาตรนมสดเพื่อเป็นพระราชกุศลครบรอบ 2 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่บริเวณลานเขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วันที่13ตุลาคม2561 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน มีดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ได้มีหน่วยราชการจังหวัดสระบุรี ภาคเอกชน องค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย (อสค) และประชาชนชาวมวกเหล็ก ได้ร่วมกันออกมาทำกิจกรรม ในการร่วมทำบุญตักบาตรนมสด เพื่อเป็นเป็นพระราชกุศลครบรอบ 2 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย ซึ่งช่วงเช้าภายในงานได้มีการทำพิธีทางศาสนา จากนั้น พระภิษุสงฆ์ ร่วม 200รูปได้ออกรับบิณบาตร นมสด ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยมีรถภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดลพบุรีมาให้บริการในการรับบริจาคโลหิตและมีการแสดงนิทรรศการว่าวไทยมีว่าวจุฬา และว่าวดุ้ยดุ่ย 89ตัวเพื่อปล่อยขึ้นท้องฟ้า เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ในช่วงค่ำมีการจุมโคมตะเกียงโดยรอบ อสค. จำนวน89ดวงซึ่งเป็นโคมตะเกียงภายในฟาร์มร้อยเรื่องราวเล่าตำนาน”พ่อหลวง” จำบวน89ดวงเพื่อรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงให้อาชีพแก่เกษตรกรชาวอำเภอหมวกเหล็ก

ทั้งนี้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองมาร่วมพิธีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระทัยอันยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระเมตตา ต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะจังหวัดสระบุรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจถึง 14 โอกาส นอกจากนี้ยังได้พระราชทานอาชีพเลี้ยงโคนมในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดตำนานคาวบอยเมืองไทย ที่เกิดจากพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า ทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่ง ไม่ต้องบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย จึงก่อเกิด “อาชีพโคนม” อาชีพพระราชทานที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยมายาวนานและยั่งยืน และนอกจากนี้ยังได้พระราชทานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพออยู่พอกิน อันเป็นจุดกำเนิดของทฤษฎีใหม่แห่งแรกในประเทศไทย

สมยศ พิมมะศร 0819940177

Facebook Comments
%d bloggers like this: