จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญประชาชนลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2561

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญประชาชนลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 เป็นต้นไป ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การกำจัดวัชพืช ผักตบชวา และสิ่งปฎิกูล ณ บึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

Facebook Comments
%d bloggers like this: