ตม.จว.ภูเก็ต Operation X-ray Out Law Foreigner

ตม.จว.ภูเก็ต Operation X-ray Out Law Foreignerตามนโยบายรัฐบาล โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.,พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.สตม., พล.ต.ต.เจษฎา ใยสุ่น ผบก.ตม.๖สั่งการให้ตรวจคนเข้าเมืองในสังกัด บก.ตม.๖ ระดมกวาดล้างจับกุมบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายทุกรูปแบบ โดยเฉพาะบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Overstay)วันนี้ (๑๕ ต.ค.๖๑) เวลา ๑๖.๐๐ น. ภายใต้การสั่งการของ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาลรรท.ผบช.สตม. โดย พล.ต.ต.เจษฎา ใยสุ่น ผบก.ตม.๖ ได้จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างจับกุมบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายทุกรูปแบบ โดยเฉพาะบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Overstay) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กำลังพลจากกองทัพภาคที่ ๔, กองทัพเรือภาคที่ ๓, กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, กองบังคับการตำรวจทางหลวง, กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว และกองบังคับการตำรวจน้ำ เป็นจำนวน ๒๕๒ นาย พร้อมด้วยรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ และรถยนต์ตรวจการณ์จำนวน ๒๖ คันในห้วงการปฏิบัติตามแผนระดมกวาดล้างจับกุมบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายของ บก.ตม.๖ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ต.ค.๖๑ ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.เจษฎา ใยสุ่น ผบก.ตม.6 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกนายในสังกัดออกตรวจสอบการแจ้งที่พักของคนต่างด้าวในเคหสถาน/โรงแรม ตาม ม.๓๘ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ และระดมกวาดล้าง โดยปฏิบัติการ Operation X-ray Out Law Foreigner ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๔ ต.ค.๖๑ ผลการดำเนินการ ดังนี้- ดำเนินการตามกฎหมาย กรณีคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Overstay) ทั้งสิ้น จำนวน ๕๘๓ ราย แบ่งเป็น• จับกุม จำนวน ๖๘ ราย• มอบตัว จำนวน ๕๑๕ ราย- หลบหนีเข้าเมือง จำนวน ๘๘๐ ราย- จับกุมข้อหาอื่นๆ เช่น ความผิดตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว และกฎหมายอาญาอื่น ๆ จำนวน ๔๑ รายอนึ่ง การดำเนินการตามนโยบาย X-ray พื้นที่รับผิดชอบ ตม.จว.ภูเก็ต ได้มีการปล่อยแถวระดมใน Operation X-ray สถานประกอบการตาม มาตรา ๓๘ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ในช่วงวันหยุดราชการ ตลอดทั้งเดือน ต.ค.๖๑ โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ ตม.จว.ภูเก็ต ทั้งหมด ได้ดำเนินการภายในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ผลการปฏิบัติ สามารถตรวจสอบโรงแรม ที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ได้ถึง ๓๙๗ แห่ง ซึ่งในบางแห่งยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงรายละเอียดเพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ตม.จว.ภูเก็ต จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ ภายใน ๒๔ ชม นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย เพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรสามารถตรวจสอบติดตามได้อย่างถูกต้องขอบคุณข้อมูลข่าวพ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือกสว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.ทีมข่าวเรื่องจริงผานเลนส์รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: