ราชบุรี  – ประกาศแล้ว!! รายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี

ราชบุรี – ประกาศแล้ว!! รายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการ ครบ 8 คน

วันที่ 14 ต.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า… พ.ต.ท.ดิตถชาติ กอสนาน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก ผู้ตรวจการจังหวัด จังหวัดละ 8 คน 77 จังหวัด รวม 616 คน ซึ่งลงนามในประกาศแจ้งผลฯ โดย ประธาน กกต.ชุดเดิม บัดนี้ กกต.ชุดใหม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ 603 คน ยกเว้นบางจังหวัดผ่าน 7 คน เช่น นครราชสีมา นครปฐม บางจังหวัดผ่าน 6 คน เช่น มุกดาหาร ชุมพร ส่วนที่เหลืออีก 13 คน อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ

ในส่วนของจังหวัดราชบุรี มีผู้ผ่านคุณสมบัติได้พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการ ครบ 8 คน ได้แก่ 1.นายเจริญ ลาภสิริอนันต์กุล 2.ร้อยตำรวจตรี ชยสร รุ่งเรือง 3.พลโทชัยวัฒน์ ฐิตสาโร 4.นายณรงค์ ครองชลม์ 5.นายบรรเทิง สืบวงศ์ 6.นายวินัย รุ่งฤทธิเดช 7.นางอัสมาวัณย์ ทองใย 8.นายอัฐถวินิต พิพัฒน์พรชาติ

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: