มทภ.4 นำคณะฟื้นฟูวัดเก่า ทำบุญทักษิณานุปธาน พุทธ-มุสลิม ร่วมงานคึกคัก เป็นพหุวัฒนธรรมที่งดงามยิ่ง

มทภ.4 นำคณะฟื้นฟูวัดเก่า ทำบุญทักษิณานุปธาน พุทธ-มุสลิม ร่วมงานคึกคัก เป็นพหุวัฒนธรรมที่งดงามยิ่งที่ วัดเทพนิมิต หมู่ 5 ต.บ้านกลาง อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน ให้กับอดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร พร้อมด้วย พล.ต.สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล และที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 นายพงษ์เทพ ไข่มุกด์ รอง ผวจ.ปัตตานี ส่วนราชการต่างๆ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการทำบุณทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตเจ้าอาวาส และเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้ล่วงลับไปแล้วสำหรับวัดแห่งนี้ เดิมชื่อวัดบ้านกลาง เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของ อ.ปะนาเระ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีชุมชนไทยพุทธอยู่กันหนาแน่น เป็นอันดับ 2 รองจาก อ.โคกโพธิ์ ของ จังหวัดปัตตานี ซึ่งจากความไม่สงบที่เกิดขึ้น ทำให้วัดหลายแห่งไม่มีพระภิกษุอาศัยอยู่ และคนไทยพุทธก็ย้ายออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมาก การจัดพิธีทำบุญในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ ผู้ที่ไปร่วมงานได้เห็นความงดงามของ พหุวัฒนธรรมที่สวยงาม เพราะมีทั้งคนไทยพุทธ-มุสลิม มาช่วยงานในการกุศลครั้งนี้อย่างไม่แบ่งแยก มีทั้งโรงครัวพุทธ-มุสลิม มีการร่วมมือกันจัดงานจนลุล่วงด้วยความสามัคคี ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่ต้องมีการจัดตั้งพระเรวัติ ถิรสัทโธ หรือ “ท่านเว๊าะ” รักษาการเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระภิกษุที่มีชาวพุทธ-มุสลิม ให้ความเคารพ เปิดเผยว่า ก่อนที่จะมีการกุศลในครั้งนี้ ได้มีคนในพื้นที่ทั้งพุทธ-มุสลิม มาช่วยกันบูรณะวัด จนสำเร็จไปด้วยดี ซึ่งสังคมในพื้นที่ ไม่มีความแตกแยก คนทั้งสองศาสนาอยู่ด้วยกันแบบ พหุวัฒนธรรม วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพ่อท่านศรีแก้ว ต่อมาพ่อท่านศรีแก้วมรณภาพ พระอาจารย์หัวมวยกับพระอาจารย์จุ้ย ได้ช่วยกันสร้างต่อ แต่ท่านทั้งสองออกธุดงค์ก่อนสร้างเสร็จ พระอธิการสุก จึงทำการสร้างต่อจนเสร็จ โดยมีนายจันทร์ ไม่ทราบนามสกุล เป็นผู้เขียนภาพจิตกรรมภายในอุโบสถด้วยสีฝุ่นเรื่องพุทธประวัติ ทศชาติชาดก และวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ โดยมีจารึกประกอบภาพกิจกรรมตอน 1 ระบุว่า “จารึกเมื่อจุลศักราช 1225 ปีกุนเบญจศก” ( พ.ศ. 2406 ) ซึ่งกรมศิลปกร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานวัดเทพนิมิต ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2544 ดังนั้น วัดแห่งนี้จึงเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่ควรแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งนายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

%d bloggers like this: