พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสุนัข แมว และสิ่งของพระราชทานมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานพักพิงสัตว์บ้านหมาแฮปปี้ ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสุนัข แมว และสิ่งของพระราชทานมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานพักพิงสัตว์บ้านหมาแฮปปี้ ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระประสงค์พระราชทานอาหารสัตว์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดทั่วประเทศในนาม คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง โดยมอบให้ พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้กับสุนัขจรจัด ที่สถานพักพิงสัตว์บ้านหมาแฮปปี้ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เพื่อนำมอบให้กับเจ้าของสถานสงเคราะห์ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ อ.พระพุทธบาท นางสาวณีรนุช ศิริเกตุ ตัวแทนอาสาดูแลสถานพักพิงสุนัขและ เจ้าของสถานสงเคราะห์ ให้การต้อนรับ

สำหรับสถานพักพิงสัตว์บ้านหมาแฮปปี้ ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี มีเนื้อที่จำนวน 4 ไร่ ปัจจุบันมีสุนัข จำนวน 350 ตัว เป็นสุนัขเพศผู้ จำนวน 135 ตัว เพศเมีย จำนวน 215 ตัว ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เข้าสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รักษาพยาบาลสัตว์ และทำการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ โดยสิ่งของพระราชทานในวันนี้ประกอบไปด้วยอาหารสุนัขและแมวจำนวน 1 ตัน ข้าวสารจำนวน 6 กระสอบ อาหารสุนัขป่วยจำนวน 5 ถุง อาหารกระป๋องจำนวน 60 กระป๋อง แชมพูอาบน้ำจำนวน 6 ขวด และยารักษาโรคจำนวน 2 กล่อง และอาหารพระราชทานสำหรับจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย
จากนั้น พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว เยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดจนเยี่ยมชมส่วนต่างๆ ภายในศูนย์ฯซึ่งทางจังหวัดสระบุรีได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุมดูแลสุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อสุนัขจรจัด สุนัขที่ถูกทอดทิ้ง สุนัขพิการ และสุนัขด้อยโอกาส โดยได้พระราชทานอาหารสุนัขในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานพักพิงสัตว์สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับเจ้าของสถานพักพิงสัตว์ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างล้นพ้น

สมยศ พิมมะศร 0819940177

Facebook Comments
%d bloggers like this: