ราชบุรี – นายอลงกรณ์ผู้สมัครหัวหน้าพรรค ปชป.ลงพื้นที่พบประชาชนราชบุรี

ราชบุรี – นายอลงกรณ์ผู้สมัครหัวหน้าพรรค ปชป.ลงพื้นที่พบประชาชนราชบุรีนายอลงกรณ์ พลบุตร ผู้สมัครหัวหน้าพรรค ปชป.ลงพื้นที่หาเสียงที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ชูจุดเปลี่ยนประเทศไทยด้วยนโยบาย 4 ปฏิรูป 5 กฎเหล็ก 6 ยุทธศาสตร์มีผู้เข้าร่วมฟังกว่า 200 คนวันที่ 18 ต.ค.61) ที่ห้องจัดเลี้ยง บ้านโป่งคอมเพล็กซ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายอลงกรณ์ พลบุตร ผู้สมัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 3 อดีต รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมคณะทีมงานประชาธิปัตย์ยุคใหม่ ” จุดเปลี่ยนประชาธิปัตย์ จุดเปลี่ยนประเทศไทย ” ด้วยนโยบาย 4 ปฏิรูป 5 กฎเหล็ก 6 ยุทธศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/1yiPYUHrIJoCpxNQmA8vemT1-ocXSM2tI/view?usp=sharing

ได้เดินทางมาเพื่อพบปะประชาชนชาว อ.บ้านโป่ง และจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีประชาชนที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนเข้าร่วมรับฟังประมาณ 200 คน พร้อมทั้งเปิดตัวด้วยการชี้แจงแสดงวิสัยทัศน์ด้านการปฏิรูปประเทศ และด้านเศรษฐกิจยุคใหม่ ภายใต้อุดมการณ์ (สโลแกน) ปักธงการเมืองสีขาว 4 5 6 สร้างจุดเปลี่ยนการเมืองไทย และสร้างจุดเปลี่ยน…ประชาธิปัตย์ สาระสำคัญของการจัดกิจกรรมพบปะครั้งนี้ โดยก่อนที่นายอลงกรณ์ จะเดินทางมาถึง มีกลุ่มคณะทีมงานของนายอลงกรณ์ฯ ดำเนินกิจกรรมเบื้องต้น ได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบถึงการปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประชาธิปัตย์ยุคใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่จุดเปลี่ยนประชาธิปัตย์และจุดเปลี่ยนประเทศไทย ภายใต้แนวทาง 4 ปฏิรูป 5 กฎเหล็ก และ 6 ยุทธศาสตร์ทั้งนี้นายอลงกรณ์ฯ กล่าวเปิดตัวด้วยการกล่าวจูงใจสมาชิกให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับความเป็นมาและเป็นไป ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของพรรค ปชป. โดยเน้นไปในเรื่อง 10 วาระ (10 ปีที่ผ่านมา ก่อน พ.ศ.2556) และ 3 กับดัก ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ตนเองเกิดแนวความคิดที่จะปฏิรูปพรรค ประชาธิปัตย์ให้เป็นประชาธิปัตย์ยุคใหม่ อันนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทย พร้อมทั้งกล่าวชูความตั้งใจในการทำงานในอนาคต ภายใต้บทบาทหัวหน้าพรรค ปชป.ยุคใหม่ ว่า “ผมจะเป็นหัวหน้าพรรคของทุกคน นำประชาธิปัตย์กลับมาเป็นหลักของประชาธิปไตยและประเทศชาติ ด้วยแนวทางการเมืองสีขาวและกฎเหล็ก 5 ข้อ” จากนั้นคณะ ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกลุ่มสมาชิกพร้อมทั้งได้จัดให้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแบบบุพเฟ่ต์แก่สมาชิก ก่อนเดินทางกลับสำหรับการเดินทางมาของนายอลงกรณ์ พลบุตร และคณะฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากพรรค ปชป. ได้มีการกำหนดให้มีการเปิดรับสมาชิกเพื่อร่วมหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรค ทั้งที่สำนักงานใหญ่พรรค สมัครด้วยตนเอง ณ จุดรับสมัคร 350 จุด ที่พรรคประกาศกำหนดทั่วประเทศ และการสมัครผ่านแอปพลิเคชั่น D-connect ผ่านระบบ Android ซึ่งกิจกรรมที่จัดที่บ้านโป่งคอมเพล็กซ์วันนี้ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์และเป็นจุดรับสมัครสมาชิก 1 ใน 350 จุดดังกล่าวโดยประชาชนที่สมัครจะต้องชำระเงินเป็นค่าบำรุงพรรคในอัตรา 2 แบบ ได้แก่ 1. รายปี เป็นเงิน 100 บาท/คน หรือ 2. ตลอดชีพ เป็นเงิน 2,000 บาท/คน ซึ่งเงินดังกล่าวจะโอนเข้าไปเก็บไว้ในบัญชีธนาคารของพรรค ปชป. 2. ในส่วนของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรค ปชป. มีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่ หมายเลข 1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะหมายเลข 2.นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม และหมายเลข 3.นายอลงกรณ์ พลบุตร ซึ่งมีการเปิดรับสมัครเมื่อ 8 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยขณะนี้เป็นช่วงของการลงพื้นที่ต่างๆ เพื่อหาเสียงสนับสนุนจากประชาชนของผู้สมัครแต่ละคน ที่จะลงคะแนนให้ได้มากที่สุด และจะมีการหยั่งเสียง (ลงคะแนน) เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ หยั่งเสียงทางอิเล็คทรอนิคส์ ระหว่างวันที่ 1-5 พ.ย. 61 และหยั่งเสียงที่หน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 08.00-17.00 น. หลังจากนั้น กกต.ของพรรค จะรวบรวมผลคะแนน แล้วประกาศรายชื่อผู้ชนะ ก่อนรายงานให้คณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป.สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: