พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ นำข้าราชการตำรวจ จัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลและ สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ นำข้าราชการตำรวจ จัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลและ สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (๒๑ ตุลาคม)

วันนี้ ( 21 ตุลาคม ๒๕๖๑) เวลา 10.3๐ นาฬิกา พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (๒๑ ตุลาคม) ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โดยมี ข้าราชการตำรวจ ส่วนราชการ คณะลูกเสือชาวบ้าน และหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (๒๑ ตุลาคม) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อาทิเช่น การจัดพิธีอุปสมบทหมู่ของข้าราชการตำรวจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล, กิจกรรมการบริจาคโลหิต การปลูกป่า การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เป็นต้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างมาก ทรงช่วยเหลือพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบาก เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในพื้นที่ห่างไกลทั่วราชอาณาจักร และทรงจัดตั้งมูลนิธิหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว., มูลนิธิขาเทียม, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น เพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข ขจัดความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีโอกาสได้ถวายงานแด่พระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด เช่น ตำรวจตระเวนชายแดน, ตำรวจน้ำ, กองบินตำรวจ เป็นต้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระเมตตาและทรงห่วงใยข้าราชการตำรวจเสมอมา ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนและพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ให้กับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทุรกันดาร แม้ในพื้นที่เสี่ยงภัยเต็มไปด้วยภยันตราย และสิ่งที่ยังคงตราตรึงในใจของตำรวจอยู่เสมอมาคือ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคต ใจความว่า “สมเด็จย่าสิ้นแล้วอย่างสงบที่สุด สมเด็จย่ารักตำรวจมาก ช่วยดูแลงานต่างๆ ของตำรวจอย่างดี เป็นการสมควรที่ตำรวจทุกคนจะได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเข้มแข็ง อย่างสุดความสามารถเพื่อประเทศชาติ เพื่อจะได้เป็นพระราชกุศลต่อสมเด็จย่าต่อไป”

Facebook Comments
%d bloggers like this: