ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัฒวิถี”ดอนพุดขาว ทุ่งนาเขียว เที่ยวชมนก” ที่สระบุรี

นาง ปิณฑิรา เก่งการพาณิชย์ นายอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศบาล คนในชุมชน มาร่วมงาน พร้อม นางจิตารีย์ สรวงศิริธนกุล พัฒนาการอำเภอดอนพุด การดำเนินงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติบรรยากาศแบบท้องนาเขียวขจี ทุ่งดอกพุดสีขาวเป็นธรรมชาติ ทุ่งแหล่งเที่ยวชมนกที่ย้ายถิ่นในช่วงฤดูหนาว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอำเภอดอนพุดเป็นอำเภอ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์/ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/และแหล่งการท่องเที่ยวธรรมชาติโดยชุมชน ตลอดจนมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน บ้านดอนพุด ที่เป็น 1 ของพื้นที่เป้าหมายของอำเภอดอนพุด ในการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีต้นทุนแหล่งท่องเที่ยว ถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของวัด แหล่งวัฒนาธรรม สินค้าแปรรูปมากหมาย ในการเปิดตลาดOTOP นวัตวิธี”ตลาดบ้านดอนพุด” จะเป็นแหล่งรวมอาหารและสินค้าของชุมชน มีโบราณสถานที่ รวมถึงการมีวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมายาวนาน อันเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์OTOPเชื่อมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองในระดับชุมชนเป็นสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนที่ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ นำสินค้ามาจำหน่ายนอกชุมชนทำให้้เกิดรายได้เฉพาะรายและกลุ่มและเพิ่มรายได้ของคนในชุมชนอีกด้วย

สมยศ พิมมะศร 0819940177

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: