ทน.ลำปาง จัดสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ 1 รอบประจำเดือนตุลาคม 2561

ทน.ลำปาง จัดสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ 1 รอบประจำเดือนตุลาคม 2561

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน” ครั้งที่ 1 รอบประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีผู้นำชุมชนจาก 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมรับฟังการแจ้งข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆ ของเทศบาลฯ ในปีงบประมาณ 2562 อาทิ โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ งานสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ฯลฯ และรับฟังการมอบนโยบายการทำงาน ชี้แจงบทบาทอำนาจหน้าที่ของประธานชุมชนให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: