มุกดาหาร เทศบาล ร่วม กศน.ตำบลดงเย็น เปิดโรงเรียนตุ้มโฮม ผู้สูงวัย

มุกดาหาร เทศบาล ร่วม กศน.ตำบลดงเย็น เปิดโรงเรียนตุ้มโฮม ผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 61 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โรงเรียนตุ้มโฮม ผู้สูงวัย ตำบลดงเย็นเพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเรียนรู้พัฒนาตนเองให้มีสุขภาพที่ดี โดยมีนายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น ดร.พรพิมล โตสัจจะ หัวหน้า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน. ) ตำบลดงเย็น พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีกว่า 100 คน ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
สำหรับโครงการครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันประชากรไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากอัตราการเกิดลดลง และความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทำให้ประชากรสูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 6.8 ในปี พ.ศ.2537 เป็นร้อยละ12.2 ในปี พ.ศ.2554 และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2573 จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 เท่ากับว่าในอีกไม่ถึง 20 ปีข้างหน้า สัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุจะสูงถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ สัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุ มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุจึงมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแต่ผู้สูงอายุก็ยังได้รับผลกระทบจากการเสื่อมถอยของร่างกายตามวัย รวมทั้งผลของโรคเรื้อรังหรืออุบัติเหตุ จึงนำไปสู่ความถดถอยของร่างกาย เกิดภาวะพึ่งพา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือช่วยเหลือตนเองน้อย หรืออาจมีอาการสมองเสื่อม ทำให้ต้องอาศัยพึ่งหาเป็นภาระแก่ผู้ดูแล สิ่งเหล่านี้ทำให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่มีความสุข
นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า เพื่อให้กลุ่มสังคมผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีสุขภาพแข็งแรง ชะลอการเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ไม่เกิดภาวะโรคซึมเศร้า จึงได้จัดตั้งโรงเรียนตุ้มโฮม ผู้สูงวัยขึ้นมา เพื่อให้ได้มาร่วมทำกิจกรรมและเรียนรู้ เป็นศูนย์รวมของผู้สูงอายุ ในการพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม โดยจะทำการเรียนเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีผู้สูงวัยเข้าเรียนกว่า 63 คน

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: