ราชบุรี – จ.กช.ราชบุรี ปรับยุทธการฝึกสอนผู้ฝึกครูนายสิบทั้ง 7 หน่วยฝึก

ราชบุรี – จ.กช.ราชบุรี ปรับยุทธการฝึกสอนผู้ฝึกครูนายสิบทั้ง 7 หน่วยฝึก

เจ้ากรมการทหารช่าง พบปะนายทหารยุทธการและการฝึก ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ เน้นปรับแนะนำการฝึกสอนให้สอดคล้องกับการฝึกนายสิบ – ทหารใหม่ โดยในพิธีดังกล่าว มีผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่เข้าร่วมพิธีรวม 220 นาย

วันนี้ 26 ต.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี พลโทอนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกรมการทหารช่าง เป็นประธานพบปะนายทหารยุทธการและการฝึก ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง 7 หน่วยฝึก ของกรมการทหารช่าง ในโอกาสนี้เจ้ากรมการทหารช่าง ได้ให้โอวาทและมอบนโยบายในการฝึกทหารใหม่ให้กับ นายทหารยุทธการและการฝึก แก่ ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ ทั้ง 7 หน่วยฝึก เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน

อีกทั้งเพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษา พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ ของหน่วยฝึกฯ และเพื่อประเมินแนวทางการจัดการศึกษา ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ของหน่วยฝึกฯ ในการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2561 ผลัดที่ 2 ที่จะเข้ามารับราชการในวันที่ 1 พฤษจิกายน 2561

นอกจากนี้ในพิธีดังกล่าว เจ้ากรมการทหารช่าง ได้เยี่ยมชมอุปกรณ์ช่วยฝึกสอน เพื่อนำมาใช้ในการช่วยฝึกสอนทหารใหม่ พร้อมกันนี้เจ้ากรมการทหารช่าง ได้ทดลองอุปกรณ์ต่างๆที่ทางหน่วยฝึกได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเอง เพื่อช่วยในการฝึกสอน เช่นอุปกรณ์ลดความร้อน อุปกรณ์ช่วยฝึกสอนการเล็งศูนย์ปืน SK เพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นในการฝึกการยิงปืน

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: