ผอ.ลุยปั่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมปั่นเพื่อน้อง

ผอ.ลุยปั่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมปั่นเพื่อน้อง

นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้นประสบปัญหา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องสมุดที่ขาดวัสดุอุปกรณ์ สื่อ ที่ส่งผลต่อคุณภาพ นักเรียน จึงจัดกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง ..ปั่นปันรัก สามัคคีฯ..ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม2561 ขึ้น โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง ในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ จะปั่น ตอนเย็นหรือวันหยุด โดยจะปั่นไปเรื่อยๆ เป็นการปั่นบุญ ถ้ามีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเรียกให้หยุด จึงหยุด เหนื่อยก็พักตามปั๊มน้ำมัน เงินที่ได้สมทบงานปั่นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ภาพ/ข่าว: ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์อุบลราชธานี รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: