แถลงข่าวจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ลักลอบขนลําเลียงยาเสพติดจํานวนมากมาจากทางภาคเหนือ มาส่งให้กับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยใช้วิธีการซุกซ่อนมาในรถบรรทุก

แถลงข่าวจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ลักลอบขนลําเลียงยาเสพติดจํานวนมากมาจากทางภาคเหนือ มาส่งให้กับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยใช้วิธีการซุกซ่อนมาในรถบรรทุก

ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า,ยาไอซ์) ไว้ในความครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย , มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทให้โทษประเภท ๒ (เคตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อขายโดยผิดกฎหมาย บก.สส.บช.น. , กก.สส.บก.น.๘
ตามนโยบายรัฐบาลและ คสช. โดย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรียาเสพติดเป็นภัยคุกคามเป็นหนึ่งในปัญหาชาติที่สําคัญ ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจัง จึงมอบนโยบายให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. , พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. , พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รรท.รอง ผบ.ตร. ,
พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รรท.ผบช.น. , พล.ต.ต.ธิติ
แสงสว่าง รรท.รอง ผบช.น. , พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช รรท.รอง ผบช.น. , พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รรท.รอง ผบช.น., พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม รอง ผบช.น. , พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ ตงเต๊า ผบก.น.๘ , พล.ต.ต.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบก.สส.บช.น. , พ.ต.อ.โชคชัย งามวงศ์รรท.ผบก.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.
มงคล สัมผวะผล ,พ.ต.อ.มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์รอง ผบก.น. ๘ , พ.ต.อ.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ,
พล อนุสิทธิ์ ,พ.ต.อ.ธีระชัย ชํานาญหมอ รอง ผบก.สส.บช.น. , พ.ต.อ.ฐิรวิทย์บุษบัน ผกก.สส.๒ บก.สส.บช.น. เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกุม บก.สส.บช.น. ประกอบด้วย พ.ต.ท.บุญโรจน์โลจายะ , พ.ต.ท.กานดิศ ระวิโรจน์รอง ผกก.สส.๒ , พ.ต.ต.มานะพงษ์ วงศ์พิวัฒน์ สว.กก.สส.๒ บก.สส.บช.น. เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกุม กก.สส.บก.น.๘ ประกอบด้วย พ.ต.อ.ประสงค์ อานมณีผกก.สส.บก.น.๘ , พ.ต.ท.
ปกรณ์ภาวิไล , พ.ต.ท.วิชัย สนสกุล , พ.ต.ท.พิทักษ์ลาดล่าย รอง ผกก.สส.บก.น.๘ , พ.ต.ท.ทวิช เพ็ญอัมพร , พ.ต.ท.โชติช่วง รัศมี , พ.ต.ต.สามารถ ด้วงทรง สว.กก.สส.บก.น.๘
ร่วมทําการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสําคัญ ผู้ต้องหา จํานวน ๑ คน

โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า,ยาไอซ์) ไว้ในความครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย , มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทให้โทษประเภท ๒ (เคตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อขายโดยผิดกฎหมาย วัน/เวลา/สถานที่จับกุม วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๒๐.๕๐ น. สถานที่จับกุม บริเวณริมถนนสายเอเชีย ขาเข้ากรุงเทพฯ ช่วง กม.๑๙ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยของกลาง
๑. ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) รวมจํานวนประมาณ ๑๐,๓๓๐,๐๐๐ เม็ด
๒. ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) รวมจํานวนประมาณ ๑๐๐ กิโลกรัม
๓. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทให้โทษประเภท ๒ (เคตามีน) รวมจํานวนประมาณ ๑๐๐ กิโลกรัม
พฤติการณ์ในการจับกุม
จากการสืบสวนขยายผลการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้ทราบว่ามีกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ลักลอบขนลําเลียงยาเสพติดจํานวนมากมาจากทางภาคเหนือ มาส่งให้กับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยใช้วิธีการซุกซ่อนมาในรถบรรทุก ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการสืบสวนเรื่อยมา จนเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ
๑๙.๓๐ น.พบรถบรรทุก ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว คันหมายเลขทะเบียน ๗๐-๖๖๙๑ ลําปาง ด้านหลังมีผ้าใบสีดําปิดทับ ซึ่งจากการสืบสวนทราบว่าเป็นรถบรรทุกของเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวที่ใช้ในการลําเลียงยาเสพติด วิ่งมาบนถนนสายเอเชีย ขาเข้ากรุงเทพฯ จึงได้ติดตามไปทําการขอตรวจค้น ปรากฎว่าพบยาเสพติด
ของกลางถูกซุกซ่อนอยู่ท้ายรถบรรทุก ใช้ลังบรรจุขวดเปล่า วางปกปิดอําพรางยาเสพติดไว้และมีผ้าใบสีดําคลุมมิดชิด จึงได้จับกุมผู้ตองหาพร้อมของกลางนําส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ชนะ คำไทรแก้ว / ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: