นายอำเภอบางสะพานเข้าตรวจตรวจสอบ โรงงานเชือดหมู ส่งกลิ่นเหม็นกระทบชาวบ้าน

นายอำเภอบางสะพานเข้าตรวจตรวจสอบ โรงงานเชือดหมู ส่งกลิ่นเหม็นกระทบชาวบ้าน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 61 เวลา 11.00หลังโคร้งข่ายตาสับรสจากออกอากาศข่าว นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพานสั่งให้นายชัยพร ศรีนวนจันทร์ ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม ร้อยโท รณภพ เมฆขยาย หัวหน้าชุดหมวดรักษาความสงบ ที่ 1 อำเภอบางสะพาน นายวิเชียร เกรดงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ และ สาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมตรวจสอบโรงงานโรงฆ่าสัตว์ของ CP หลังจากได้รับแจ้ง ชาวบ้านหมู่ 5 ห้วยทรายขาว เขตเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ร้องเรียนปัญหาได้รับความเดือดร้อนกว่า 30 ครัวเรือน จากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งกลิ่นเหม็น จากบ่อบำบัดน้ำเสียและน้ำเสียไหลลงคลองสาธารณะ จากโรงฆ่าสัตว์
นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่าโรงฆ่าสัตว์ส่งกลิ่นเหม็นจริง โดยพบว่าเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เป็นผู้อนุญาตให้บริษัทในเครือ ซีพี เป็นผู้เช่าใช้โรงฆ่าสัตว์ปัจจุบันมีการฆ่าหมูวันละมากกว่า 100 ตัว จึงให้เทศบาลตรวจสอบเงื่อนไขวิธีปฏิบัติว่า เป็นไปตามสัญญาเช่าหรือไม่ โดยเทศบาลเปิดให้เอกชนเช่า 3 ปี ซึ่งใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร ขณะที่บริษัทมีเงื่อนไขว่า จะลงทุนทำระบบบำบัดน้ำเสียให้มีมาตรฐาน
โดยคณะที่เข้าตรวจสอบได้เข้าดูภายโรงงาน บ่อเก็บน้ำเสีย และลำคลองสาธารณะ พบว่า มีกลิ่นเหม็น ซึ่ง
ได้ให้ทางโรงงานเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป สำหรับโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลแห่งนี้มี บริษัทในเครือ ซีพี ทำเรื่องขอเช่าจากผู้บริหารตั้งแต่ปี 2559 และจะหมดสัญญาเช่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

พิสิษฐ์ รื่นเกษม ข่าว จังหวัดประปวจคีรีขันธ์

0993396444

Facebook Comments
%d bloggers like this: