มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์การเรียนและกระเป๋าเป้นักเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์การเรียนและกระเป๋าเป้นักเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 ตำบลพรุพี อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวิชวุชวิทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานจำนวน 164 ชุดและกระเป๋าเป้นักเรียนเด็กใหม่ 41 ใบ แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีต่อพสกนิกรอย่างทั่วถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่หากอยู่บนผืนแผ่นดินไทย พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งทรงมอบหมายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทาน มามอบให้นักเรียนเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของเหล่าพสกนิกรมิได้ขาด การมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานและกระเป๋าเป้นักเรียนพระราชทานครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระราชทานสิ่งของพระราชทานแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจนหาที่สุดมิได้
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 เดิมชื่อว่าโรงเรียนวัดสุคนธาวาส ก่อตั้งในปีพ.ศ.2482 โดยกำนันเฟื่อง หนูศรีแก้ว อดีตกำนันตำบลพรุพีในสมัยนั้นร่วมกับชาวบ้านเป็นผู้ก่อตั้ง ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 รับผิดชอบเขตบริการ 4 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1หมู่ที่ 2 หมู่ที่4 และหมู่ที่ 6 จัดการศึกษา 3 ระดับ ได้แก่ระดับก่อนการศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 164 คน มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 18 คน.

ศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Facebook Comments
%d bloggers like this: