ราชบุรี – อ.ปากท่อ จัดกิจกรรมต้อนรับทหารใหม่และญาติ

ราชบุรี – อ.ปากท่อ จัดกิจกรรมต้อนรับทหารใหม่และญาติ

วันนี้ 1 พ.ย.61) ที่หอประชุมอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ เป็นประธานจัดกิจกรรมต้อนรับทหารใหม่และญาติ ที่จะเข้ารับราชการทหารกองประจำการผลัดที่ 2/2561 ทั้งเป็นไปตามที่กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 16 ได้กำหนดให้มีการต้อนรับทหารใหม่และญาติ ในการส่งตัวทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2561 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จากที่ว่าการอำเภอปากท่อ ไปยังมณฑลทหารบกที่ 16 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับญาติทหารใหม่ ตั้งแต่วันแรกที่ทหารใหม่มารายงานตัวเข้ารับราชการทหาร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบกที่จะให้การดูแลสมาชิกใหม่ในทุกด้านอย่างดีที่สุด โดยกิจกรรมครั้งแรกจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในการรับทหารใหม่ผลัด 2/2561 ที่จะมารายงานตัวเข้าประจำการระหว่าง 1-3 พ.ย.61 สำหรับอำเภอปากท่อ มียอดทหารกองเกินที่ถูกกำหนดเข้ารับราชการทหารกองประจำการแผนกทหารบก ผลัดที่ 2/2561 จำนวน 48 นาย และแผนกทหารอากาศ ผลัดที่ 2/2561 จำนวน 5 นาย รวมทั้งสิ้น 53 นาย

https://drive.google.com/file/d/1VBh0_F75FCh97-Ljtob5BsfIV1t2kTjS/view?usp=sharing

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้หน่วยทหารของกองทัพบก จัด “กิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่” ตั้งแต่วันแรกที่ทหารใหม่มารายงานตัวเข้ารับราชการทหาร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบกที่จะให้การดูแลสมาชิกใหม่ในทุกด้านอย่างดีที่สุด โดยกิจกรรมครั้งแรกจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในการรับทหารใหม่ผลัด 2/2561 ที่จะมารายงานตัวเข้าประจำการระหว่าง 1-3 พ.ย. 61 นี้

สำหรับกิจกรรมต้อนรับจะเริ่มทันที ณ สถานที่ที่มารายงานตัวได้แก่ ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด สู่ขั้นตอนการส่งทหารกองประจำการ เดินทางไปยัง มณฑลทหารบก จน ถึงการแบ่งสรรทหารกองประจำการเข้ารับการฝึก ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ซึ่งญาติและครอบครัวจะได้ร่วมสังเกตการณ์การส่งทหารเข้าหน่วย และได้เห็นกรรมวิธีการรับทหารใหม่ในทุกขั้นตอน ที่สำคัญกองทัพบกจะเปิดค่ายทหารและหน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศให้ครอบครัวและญาติได้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันแรกที่ทหารมาถึงหน่วยฝึก เพื่อให้ครอบครัวและญาติได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่ของบุตรหลาน ทำความรู้จักกับผู้บังคับหน่วยและบุคลากรทุกระดับชั้น พร้อมกับได้เห็นลักษณะที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่สันทนาการ ระบบการรักษาพยาบาล ได้รับทราบถึงกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม ความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการอย่างครบถ้วน โดยค่ายทหารจะจัดการบริการให้กับญาติและครอบครัวที่ร่วมกิจกรรม อาทิ สถานที่พักคอย อาหาร-เครื่องดื่ม บริการตรวจสุขภาพ การแสดงของหน่วยดุริยางค์ จัดยานพาหนะรับ-ส่ง เป็นต้น

“กิจกรรมการต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่” เป็นนโยบายด้านกำลังพลของกองทัพบกที่ริเริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกในปีนี้ ถือเป็นมิติใหม่ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความพร้อมของหน่วยทหารในกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับทหารใหม่ ทั้งเรื่องมาตรฐานการฝึก ระบบการบังคับบัญชา การพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเสริมสร้างทหารกองประจำการให้สามารถดำรงเกียรติ มีทักษะด้านการทหาร มีจิตอาสา พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

อนึ่ง ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2561 ที่จะเข้าประจำการในหน่วยทหารของกองทัพบก ระหว่าง 1-3 พฤศจิกายน 2561 มีจำนวน 39,092 นาย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: