ราชบุรี  – แขวงทางหลวงราชบุรี ประชุมชี้แจงการก่อสร้างทางลอดงบ 20 ล้านบาท

ราชบุรี – แขวงทางหลวงราชบุรี ประชุมชี้แจงการก่อสร้างทางลอดงบ 20 ล้านบาท

กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงราชบุรี จัดประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างทางลอดใต้สะพาน งบประมาณ 20 ล้านบาท จุดทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน – ห้วยชินสีห์ ที่ กม.108+400 หลังจุดกลับรถดังกล่าวเป็นจุดเกิดอุบัติเหตุจนมีประชาชนเสียชีวิตหลายราย

วันที่ 31 ต.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. ที่เทศบาลตำบลห้วยชีนสีห์ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี นายสุนทร แก้วศรีใส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียด”โครงการก่อสร้างอุโมงค์และทางลอด” จุดทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน – ห้วยชินสีห์ ที่ 108+400 โดยมี นายอัศนีย์ สุภานัย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการก่อสร้างทางลอดใต้สะพาน และมีนายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 15 เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 โดยในที่ประชุมมี นายปรีชา เริ่มภักตร์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยชินสีห์ พร้อมหัวหน้าส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ จุดทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน – ห้วยชินสีห์ ที่ กม.108+400 ดังกล่าวมีประชาชนที่สัญจรไปมาค่อยข้างหนาแน่ อีกทั้งจุดกลับรถบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตหลายราย จนมีประชาชนในพื้นที่ร้องขอให้แขวงทางหลวงราชบุรีทำจุดกลับรถเป็นระบบทางลอดใต้สะพาน เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา ได้รับความสะดวกมากขึ้น อีกทั้งเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งทางแขวงทางหลวงราชบุรีได้ทำหนังสื่อรายงานให้ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับการขอดำเนินการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน – ห้วยชินสีห์ ที่ 108+400 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้อนุมัติงบประมาณ 20 ล้านบาท ในการดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการเปิดประมูลงาน ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 6 เดือน โดยเริ่มต้นโครงการฯ ภายในต้นเดือนมกราคม 2562

สำหรับการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน – ห้วยชินสีห์ ที่ กม.108+400 พื้นที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยการก่อสร้างทางลอดใต้สะพาน ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง ทั้งผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการ รวมถึงงานด้านสาธารณณูปโภคในพื้นที่สองข้างทาง กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงราชบุรี จึงได้จัดประชุมชี้แจงการก่อสร้างโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนน้อยที่สุด

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: