อบรมเจ้าหน้าที่งานตรวจมลภาวะ จากเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ เรื่องการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดควันดำทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

การจัดการอบรมเจ้าหน้าที่งานตรวจมลภาวะ จากเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ
เรื่องการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดควันดำทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 2 กองบังคับการตำรวจจราจร ผบ
– พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รรท.ผบก.จร.
– พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผกก.5 บก.จร.
– พ.ต.ท.สมเกียรติ อนันตกาล รอง ผกก.5 บก.จร.
– พ.ต.ท.รัฐฉัตร พันธุ์สุข สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร.
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ และ
สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร(กทม.) ร่วมแถลงการณ์รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับคลิปวีดีโอที่มีการเผยแพร่
หลักการตรวจวัดควันดำลักษณะงานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษอธิบาย
ถึงหลักการและวิธีการตรวจวัดควันดำ แผนการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรงานตรวจพิสูจน์มลภาวะ
และสานักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครอธิบายเกี่ยวกับภาวะฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร
ในวันดังกล่าว บก.จร.ได้จัดอบรมโครงการเรื่องการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดควันดำ(ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ) ให้กับข้าราชการตำรวจ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. และหน่วยงานร่วม ได้แก่
กรุงเทพมหานคร , สำนักงานขนส่งทางบก และสถาบันมาตรวิทยา เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติ กก.5 บก.จร. โดยได้ รับการสนบสนุนวิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ .

– นายจารุพงศ์ เพ็งเกลี้ยง
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมมลพิษ 1 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
– นายอธิราช ทองบุญ
นักมาตรวิทยาชำนาญการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– นายกิติพัฒน์ ล่ำสัน
ผู้อำนวยการส่วนตรวจมลพิษ 2 กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ

Facebook Comments
%d bloggers like this: