จบด้วยดี!หลังยืดเยื้อตอบโต้กันมา 4-5 เดือน กรณีพิพาทเรื่องสัญญาลิขสิทธิ์เพลงระหว่าง “อาม ชุติมา”กับนายห้าง “ประจักษ์ชัย ไหทองคำ”

จบด้วยดี!หลังยืดเยื้อตอบโต้กันมา 4-5 เดือน กรณีพิพาทเรื่องสัญญาลิขสิทธิ์เพลงระหว่าง “อาม ชุติมา”กับนายห้าง “ประจักษ์ชัย ไหทองคำ” ล่าสุด 10.00 น.วันที่ 5พ.ย.60”อาม”พร้อมทนาย “สงกรานต์ อัจฉริยะทรัพย์” ,”อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์”ประธานชมรมช่วยเหลือเหงื่ออาชญากรรมและนายห้าง”ประจักษ์ชัย เนาวรัตน์”,ทนาย”บุญถาวร ปัญญามณีโชติ”ร่วมกันแถลงข่าว ณ ตึกมาลีนนท์ช่อง 3 ก่อนบันทึกรายการ “โหนกระแส”ของ “หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย” โดยมี “พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์”รองผบช.น.เป็นสักขีพยาน
โดยนายอัจฉริยะเผยประเด็นสำคัญว่า ทั้ง 2 ฝ่ายคือ “อาม”กับ”นายห้าง”พร้อมทนายฝ่ายกฎหมายได้เจรจาหาทางออกด้วยดี จนได้ข้อตกลง 9 ข้อดังนี้
1.กรณีสัญญาศิลปินเพลงลิขสิทธิ์ ระหว่างอามกับนายห้าง ประจักษ์ชัยคู่สัญญามีข้อตกลงว่าให้ยกเลิกสัญญาจ้างศิลปินนักร้องฉบับลงวันที่13 พ.ค.59 เมื่อตกลงยกเลิกสัญญากันแล้ว ผลประโยชน์และค่าตอบแทนต่างๆเกี่ยวกับการร้องเพลง เล่นดนตรี งานเกี่ยวกับการแสดงของอาม ให้ถือเป็นของน้องอามแต่เพียงฝ่ายเดียว
2 เมื่อยกเลิกสัญญาต่อกันแล้ว การแสดงคอนเสิร์ตของอาม จะต้องไม่เอาสัญลักษณ์ หรือนำลิขสิทธิ์ ในความเป็นตัวตนของค่ายไหทองคำ ไปใข้ในการแสดงและหาผลประโยชน์ 3. อามให้การยอมรับว่านายห้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 3 เพลงคือผู้สาวขาเลาะ,อดีตเคยพังและภาพเก่า ตามสัญญาลิขสิทธิ์ลงเมื่อวันที่ 20 ม.ค.60 ถูกต้องสมบูรณ์ชอบด้วยกฎหมาย และอามจะไม่ใช้สิทธิ์โต้แย้งลิขสิทธิ์ 3 เพลงข้างต้น มีกำหนดระยะ 9 ปี
นับแต่วันเซ็นสัญญาฉบับนี้ นี่คือทำตามกฎหมาย คือการโอนลิขสิทธิ์เพลง ถ้าไม่ลงระยะเวลาให้ถือว่ามีกำหนด 10 ปีแต่นายห้างใช้ไป 1 ปีเหลือ 9 ปี
4.นายห้างยอมให้อามร้อง 3 เพลงดังกล่าวและรับค่าตอบแทนจากผู้อื่นได้ ยกเว้นอามจะออกเทปใหม่ไม่ได้ต้องได้รับการยินยอมจากนายห้างฯก่อน
5.ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันว่า เมื่อครบกำหนดสัญญาลิขสิทธิ์ 9 ปี ทั้ง 3 เพลงจะตกเป็นลิขสิทธิ์ของอามผู้เดียว 6. หากนายห้างโอนสิทธิ์ 3 เพลงให้คนนอก ให้ถือสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งที่โอนได้ด้วย แต่อามต้องรับรู้และมีผลตามกม.เช่นกัน
7.ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจะไม่ติดใจดำเนินคดีใดๆ ที่ยื่นฟ้องทั้งศาลแพ่ง ศาลอาญา ในปัจจุบันต้องถอนฟ้องภายใน 7 วันทั้งหมด นับตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญาฉบับนี้และไม่ติดใจเรียกร้องใดๆต่อกันต่อไป ในกรณีที่ทั้งคู่ไม่ประพฤติผิดต่อสัญญาฉบับนี้ 8.ทั้งฝ่าย 2 ตกลงกันว่าจะไม่ให้บริวาร ทำการใดๆให้เสียชื่อเสียง เกียรติยศซึ่งกันและกัน
9.ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันหากมีการผิดนัดหรือละเมิดสัญญานี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่อาจเจรจาตกลงด้วยดี ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงมอบข้อพิพาทนี้ให้ทนายความ 2ฝ่ายชุดเดิม เพื่อให้ร่วมกันตีความข้อกฎหมาย หาทางยุติปัญหาที่เกิดขึ้น
ซึ่งทั้งหมดคือข้อตกในสัญญาฉบับนี้ ที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นด้วยและ”นายห้างประจักษ์ชัย”ฉีกสัญญา 2ปี 7 เดือนให้”อาม” เป็นศิลปินอิสระ 100% โดยมี “พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์” รองผบช.น.เป็นสักขีพยานในงานแถลงข่าวและการทำสัญญาดังกล่าว
เรียกว่าเป็นการจบปัญหากรณีพิพาทด้วยดีและที่น่าพอใจทั้ง 2 ฝ่าย

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารที่มา ข่าวลูกทุ่ง

Facebook Comments
%d bloggers like this: