เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วย

***ภาคกลางวัน***

เวลา 13.00 น. ขบวนแห่ทุกขบวนพร้อมกัน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และจากนั้นประธานในพิธีปล่อยขบวนออกจากศาลากลางไปตามถนนสายสำคัญในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งภาคกลางวันจะมีการประกวดขบวนแห่และประกวดพิธีบรรยายของชาวคุ้ม

***ภาคค่ำ***

เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน ซึ่งจะมีพิธีลอยกระทงและการประกวดนางนพมาศ ,การประกวดกระทงสวยงาม(ขนาดใหญ่แบบประยุกต์) และการประกวดกระทงสวยงามมาตรฐาน(แบบดั้งเดิม) และการแสดงของนักเรียน/เยาวชน/ชุมชน

%d bloggers like this: