ปทุมธานี ตำรวจภูธรภาคหนึ่ง3,000 นายร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ปทุมธานี ตำรวจภูธรภาคหนึ่ง3,000นายร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 พล.ต.ต.อำพล บัวรับพร รรท.ผบช.ภ.1 นำตำรวจจิตอาสา 3,000 นายร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 3,000 คน ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ และหออัตรศิลปิน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยจิตอาสาตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 3,000 นาย ประกอบด้วยตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี, ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง, ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี, ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท, ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ, ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี, ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ได้สนองโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทำความสะอาดบริเวณหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ หออัตรศิลปิน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ โดยทาสีขอบถนน ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ นอกจากนี้ยังรวมบริจากโลหิต เพื่อให้ข้าราชการตำรวจเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ทำให้ทางสาธารณะสะอาด และทำให้ภูมิทัศน์โดยรวมน่าอยู่ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม.

Facebook Comments
%d bloggers like this: