ปทุมธานี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีตรวจเยี่ยมโครงการประชารัฐสร้างสุขวัดบึงบา ประภาสะวัต

ปทุมธานี
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีตรวจเยี่ยมโครงการประชารัฐสร้างสุขวัดบึงบา ประภาสะวัต
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดบึงบาหมู่ที่ 5 ต.หนองเสือ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีที่ศาลาวัดบึงบานายวิรัตน์ เธียรวจีกุลนายอำเภอหนองเสือประธานฝ่ายฆราวาสประธานพิธีเปิดโครงการ วัดประชารัฐ โดยมีนายสุรศักดิ์ สังกรแก้วนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเสือพร้อมด้วยนายสมชาย จันทรไพศรีกำนันตำบลบึงบาผู้จัดโครงการดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยงรางกูร โดยมีพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต(วัดหลวง) และพระครูสุจิตรัตนากร ดร. เจ้าคณะอำเภอหนองเสือ พระใบฎีกาอำนวย โชติปัญโญเจ้าอาวาสวัดโปรยฝนหัวหน้าส่วนการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในครั้งนี้
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเป็นโครงการเพื่อดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานีเป็นการพัฒนาวัดด้วยการใช้แนวทาง 5 สคือ 1 สะสาง 2 สะดวก 3 สะอาด 4 สร้างมาตรฐาน 5 สร้างวินัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์แนวทางการดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขแก่วัดและเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานีผ่านกลไกรัฐในชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการประกอบด้วยพระสงฆ์ภาครัฐ ภาคเอกชนะสถานประกอบการร่วมกันพัฒนาวัดก่อให้เกิดความเชื่อมโยงวัดกับชุมชนเพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนนำไปสู่สังคมที่ดีและพร้อมที่จะพัฒนาคนมห้เป็นคนเก่งและคนดีของประเทศในอนาคตได้อีกต่อไปหลังจากนั้นพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจะงหวัดได้ตรวยเยี่ยมบริเวณรอบวัดพร้อมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านที่มาร่วมจิตอาสาในโครงการดังกล่าวอีกด้วย

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Facebook Comments
%d bloggers like this: