พล.ต.ต.อำพล รรท.ผบช.ภ1.นำข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

พล.ต.ต.อำพล รรท.ผบช.ภ1.นำข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


วันที่ 8 พ.ย.61 เวลา13.30 น.

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พล.ต.ต.อำพล บัวรับพร รรท.ผบช.ภ1 นำข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
โดย พล.ต.ต.อำพล ได้กล่าวเปิดงานว่า “ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุข ของชุมชนส่วนร่วม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้จ.ปทุมธานี เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาดตาแล้วทำให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญในการช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจ.ปทุมธานี เป็นที่น่ายินดียิ่ง ที่ท่านทั้งหลายได้มาชุมชนโดยพร้อมเพียงกัน ณ.ที่นี้ เพื่อร่วมพิธีเปิดและร่วมมือร่วมใจ ทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หออัครศิลปิน พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการตำรวจทุกท่าน ทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรื่อนถิ่นฐานที่อยู่

หลังจากนั้นจึงนำข้าราชการตำรวจภูธรภาค1 ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ร่วมทำความสะอาดจดหมายเหตุแห่งชาติ,หออัครศิลปิน,พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค1 จำนวนทั้งสิ้น3,000 นาย.
ทีมข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: