ลุยอย่างต่อเนื่อง จราจรกลางลุยปราบรถรับจ้างสาธารณะกระทำผิดกฎจราจรบนถนนหน้าเซ็นทรัลเวิลด์

ลุยอย่างต่อเนื่อง

จราจรกลางลุยปราบรถรับจ้างสาธารณะกระทำผิดกฎจราจรบนถนนหน้าเซ็นทรัลเวิลด์

ตำรวจจราจรกลาง ประสานงานตำรวจท่องเที่ยว และกรมการขนส่งทางบก ร่วมกวดขันรถรับจ้างสาธารณะปฏิเสธผู้โดยสาร ฯลฯ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ

พบการกระทำความผิดกฏจราจรด้วยการปฏิเสธผู้โดยสาร, ไม่ใช้มาตรมิเตอร์, ใช้รถรับจ้างสาธารณะหมดอายุ, ไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ, แต่งกายไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงกำหนด

#ผู้การปิ่น #ทำดี #ทำทันทีทำดีที่สุด #สายด่วน1197

Facebook Comments
%d bloggers like this: