โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นายประสิทธิ พงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วย นายมนตรี ประเทืองสุข สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี และนายนิยม ประสงค์ชัยกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ชมรมผู้สูงอายุประชานิเวศน์ 3/1ใต้ และชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องโภชนาการในผู้สูงอายุ
>>โดยมี นางกิ่งแก้ว อินหว่าง ประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชานิเวศน์ 3/1ใต้ และนายสนอง จุลกะทัพพะ ประธานชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และสมาชิกชมรมฯ พร้อมด้วยนางสาวอุมาพร สุดเนตร พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการชมรม

Facebook Comments
%d bloggers like this: