ตม.มุกดาหาร ออกตรวจสอบครูชาวต่างชาติและแนะนำกฎหมายคนเข้าเมือง

ตม.มุกดาหาร ออกตรวจสอบครูชาวต่างชาติและแนะนำกฎหมายคนเข้าเมือง
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 พ.ต.อ. โกเมน สุภาพ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ตามนโยบายของ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด สตม. บูรณาการกำลังกับตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจในพื้นที่ และหน่วยงานต่าง ๆ ให้เร่งรัดดำเนินการกวาดล้างจับกุมคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Overstay) หลบหนีเข้าเมือง และทำงานผิดกฎหมาย ตลอดจนผู้กระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามพันธกิจหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในลำดับแรก คือ ตรวจสอบ/คัดกรองชาวต่างชาติ (คนต่างด้าว) ที่จะเข้ามาและอยู่ต่อในประเทศอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพมุ่งสู่การขจัดปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมข้ามชาติ

พ.ต.อ. โกเมน สุภาพ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในวันนี้ ได้เข้าทำการตรวจสอบครูชาวต่างชาติที่โรงเรียนมุกดาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งทราบว่ามีครูชาวต่างชาติ จำนวน 20 คน จากการตรวจสอบพบว่ามีครูต่างชาติ สัญชาติอังกฤษ 3 คน เยอรมัน 2 คน รัสเซีย 2 คน ออสเตรเลีย 1 คน ซิมบับเวโรดีเซีย 3 คน แคเมอรูน 2 คน ตุรกี 1 คน ฟิลิปปินส์ 4 คน และ จีน 2 คน รวม 20 คน ซึ่งครูชาวต่างชาติทั้งหมดได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกคน และขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายตลอดจนเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดกฎหมาย หากท่านพบเห็นคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย หรือสงสัยว่าเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งมายัง สายด่วน สตม. 1178 ได้ตลอด 24 ชม. ทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตรวจสอบและจับกุมต่อไป
ด้าน นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร เปิดเผยว่า ทางคณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมุกดาหาร ต้องกราบขอบพระคุณทางตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร และตำรวจท่องเที่ยว ที่ให้เกียรติกับทางโรงเรียนมุกดาหารเป็นอย่างสูง ที่มาแนะนำเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานครูต่างชาติ ที่ได้มาอยู่กับเรา ทางโรงเรียนตระหนักดีว่าในการที่เราคัดเลือกครูมาเพื่อเป็นครูผู้สอนในโรงเรียน ได้มีการกำหนดคุณสมบัติ และตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับทางระเบียบราชการ อย่างไรก็ตามอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าอยู่บ้างในช่วงที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาดงกล่าวก็ได้มีการจ้างบุคลากรที่มาดูแล เรื่องการจัดนำเอกสารเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ไม่ให้มีผลกระทบต่อจิตใจของครูต่างชาติ ถ้ามีขวัญกำลังใจก็คงจะมีผลต่อคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนของลูกหลานชาวมุกดาหาร นับตั้งวันนี้เป็นต้นไปก็คงมีความใกล้ชิด และมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ ในการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ระเบียบกฎหมายต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Facebook Comments
%d bloggers like this: