ราชบุรี  – ผช.รมช.กระทรวงมหาดไทย เปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ราชบุรี – ผช.รมช.กระทรวงมหาดไทย เปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานแสดง จำน่ายสินค้า และบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ในชุมชน

https://drive.google.com/file/d/1WzcXD3EoaDWHsu8I3TBU5PbEwU-0qghu/view?usp=sharing

วันที่ 9 พ.ย.61) ที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานแสดง จำน่ายสินค้า และบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ และมีนายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี และในนามของคณะผู้จัดงาน ได้กล่าวรายงานวั๖ถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว ซึ่งในพิธีมีหน่วยงานราชการองค์กรเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ข้าราชการทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้การจัดงานแสดงจำหน่ายสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นกิจกรรมย่อยของกิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหมู่บ้านแสดงจุดเด่น อัตลักษณ์ของชุมชน นำเสนอสินค้าเด่น บริการที่น่าประทับใจ จะแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ชุมชน การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป้าหมาย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่สนับสนุน หรือมีธุรกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีได้นำเสนอศักยภาพความสามารถ เสน่ห์อัตลักษณ์สินค้าและบริการของชุมชน เพื่อสร้างความประทับใจและเชิญชวน ให้เข้าไปท่องเที่ยวในชุมชน

โดยภายในงานได้จัดให้มีการนำเสนอศักยภาพ เสน่ห์ อัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน เพื่อสร้างความประทับใจให้กับประชาชน ทั้ง 50 หมู่บ้าน 100 บูท โดยแบ่งเป็น 4 เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี อาทิ เส้นทางตลาดวิถีไทยหนึ่งในภาคตะวันตก เส้นทางอารยธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง เส้นทางผลไม้รสเลิศ เพลิดเพลินตลาดน้ำ และเส้นทางอุ่นไอดิน ถิ่นขุนเขา นอกจากนี้ยังมีการสาธิตกิจกรรมจำลองของหมูบ้าน เช่นการทอผ้า การปั้นดิน การทำขนมพื้นถิ่น การจักสาน ตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เกิดจากภูมิปัญญา อาหารพื้นถิ่น และการแสดงศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อีกด้วย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: