ราชบุรี – สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง นำผู้บริหาร พนักงาน ถวายกฐินพระราชทาน

ราชบุรี – สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง นำผู้บริหาร พนักงาน ถวายกฐินพระราชทาน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. ) นำผู้บริหาร พนังงาน ถวายกฐินพระราชทาน ในหลวง ร.10 ที่วัดสัตตนารถปริวัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี มีประชาชนร่วมจำนวนมาก

เวลา 10.00 น. ( 9 พ.ย. 61 ) ที่วัดสัตตนารถปริวัตร พระอารามหลวง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันท์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมถึงคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี ร่วมใจนำผ้าพระกฐินที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง ร.10 ในการพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ภายในอุโบสถวัดสัตตนารถปริวัตร โดยพระมงคลธรรมาภรณ์ ( ถาวร สุธมฺโม ป.ธ.3 ) เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร เป็นองค์ครองผ้าพระกฐินพระราชทาน สำหรับยอดเงินรวมทั้งสิ้น 1,587.861 บาท 19 สตางต์ จากเงินจำนวนนี้ได้มอบเป็นทุกการศึกษาให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดสัตตนารถปริวัตร และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนละ 20,000 บาท

สำหรับวัดสัตตนารถปริวัตร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ปัจจุบันเป็นพระอารามที่ทำการบริหารของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตจังหวัดธรรมยุดติกนิกาย มีเนื้อที่เป็นที่วัด 9 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา และเนื้อที่ทางด้านทิศใต้อีก 3 ไร่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนโครงการมัธยมส่วนภูมิภาค

ในอดีตครั้งสมัยรัชกาลที่ 2 วัดสัตตนารถปริวัตร ชาวบ้านเรียกว่า วัดกลางบ้าน เพราะวัดตั้งอยู่ระหว่างกลางของ 2 หมู่บ้าน ต่อมามีชาวบ้านผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้นำต้นโพธิ์มาปลูกไว้ที่บริเวณวัดกลางบ้านเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงได้เรียกวัดกลางบ้านในชื่อใหม่ว่า วัดโพธิ์งาม เพราะมีต้นโพธิ์เจริญเติมโตงอกงามขึ้นจำนวนมากจวบจนสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ และให้ขนานนามว่า วัดสัตตนารถปริวัตร ที่แปลว่า วัดที่เปลี่ยนไป หรือ ย้ายไปจากเขาสัตตนารถ พร้อมทั้งสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย มาจนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามสำหรับถวายผ้ากฐินพระราชทานวัดสัตตนารถปริวัตรในครั้งนี้ ได้มีประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี และใกล้เคียงจำนวนมาก นำอาหาร คาวหวาน มาร่วมบุญ ตั้งโต๊ะเลี้ยงฟรีสำหรับผู้ที่มาร่วมบุญกฐินด้วย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: