พิธีลงนาม ความร่วมมือ เสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ในเครือ pmg

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 พญ.มะลิ วิโรจน์สกุลชัย ประธานกรรมการบริหารเครือพระราม 2 เมดิคอลกรุ๊ป จัดกิจกรรมพิธีลงนาม ความร่วมมือ เสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ในเครือ pmg

โดยมีบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย มีสติ มีวินัย มีน้ำใจ ร่วมกับ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ สน.บางขุนเทียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในหัวข้อเรื่อง “อุบัติเหตุทางถนน” โดยจัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรม ขับขี่ปลอดภัย ซึ่งได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ นำบุคลากรที่มีอยู่และเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่พนักงานให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีสถิติสูงในการเกิดอุบัติเหตุ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้น ความรู้ความปลอดภัยให้กับพนักงานและบุคลากร ซึ่งจะทำให้เกิดรูปธรรมอย่างจริงจังต่อไป

แบกกล้องสะพายเป้ / ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: