ร่วมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น

ร่วมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น

พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) ร่วมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้และของรางวัล ในการออกร้านธารากาชาดในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว
และงานกาชาด โดยมี
นาย สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมสนับสนุนเงินบริจาค
และสิ่งของในครั้งนี้
ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น/ ทีมข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: