อบจ.มุกดาหารให้การต้อนรับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 210

อบจ.มุกดาหารให้การต้อนรับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 210

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้การต้อนรับ พันโทอิทธิพล นนลือชา ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมคณะหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 มณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ ซึ่งเกี่ยวกับการฝึกและศึกษาของนักศึกษาชั้นปีดังกล่าว ในโอกาสนี้ คณะครูและนายทหารนักเรียนฯ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมหอแก้วมุกดาหาร ในแนวคิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และแนะนำในการบริหารจัดการเพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Facebook Comments
%d bloggers like this: