ศูนย์ ปภ เขต 11 สุราษฎร์ธานี สนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชุมพร

ศูนย์ ปภ เขต 11 สุราษฎร์ธานี สนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชุมพร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานีสนับสนุนการปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดชุมพร ดังนี้.-
(1) สนับสนุนเจ้าหน้าที่ และรถบรรทุก ร่วมกับ อบจ.ชุมพร ,วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ในการขนย้ายถุงยังชีพและน้ำดื่ม ออกตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย พื้นที่ อ.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร
(2)สนับสนุนเจ้าหน้าที่ และรถบรรทุกฯ ในภารกิจการลงพื้นที่ ของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและคณะฯ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.รับร่อ , ต.ท่าข้าม , ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน
# ผอ.ยุทธศาสตร์ฯ 011

Facebook Comments
%d bloggers like this: