สระบุรี..กลุ่มบริษัทกัลฟ์ร่วมกับมูลนิธิพลังงานไทย บริจาค 1 ล้านบาทจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาล จ.สระบุรี

สระบุรี..กลุ่มบริษัทกัลฟ์ร่วมกับมูลนิธิพลังงานไทย บริจาค 1 ล้านบาทจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาล จ.สระบุรี
วันที่ 15 พ.ย.61กลุ่มบริษัทกัลฟ์ร่วมกับมูลนิธิพลังงานไทย ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนมอบให้แก่โรงพยาบาลสระบุรี โดยมี นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรกลุ่มบริษัทกัลฟ์เป็นผู้มอบ โดยมีนายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของโรงพยาบาลสระบุรี ที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์กลางบริการประชาชนในเขตบริการสุขภาพที่ 4 ซึ่งต้องรองรับผู้ป่วยที่ส่งต่อจาก เขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง เช่น จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และ จ.นครนายก ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมากมาใช้บริการ แต่อุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียงพอเท่าที่ควร
ทางด้านนายธณญ ตันติสุนทร ผู้แทนกลุ่มบริษัทกัลฟ์ กล่าวว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและโรงพยาบาลที่ต้องรองรับประชาชนจำนวนมากแต่มีความขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งเราตระหนักถึงความเป็นสมาชิกหนึ่งใน จ.สระบุรี ที่มีความยินดีร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสาธารณะ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิพลังงานไทยจัดงบประมาณร่วมสนับสนุนโรงพยาบาล จ.สระบุรี ดังกล่าว ซึ่งเป็นนโยบายบริษัทฯด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่เราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องร่วมกับหลายภาคส่วนในสังคมมาโดยตลอด

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Facebook Comments
%d bloggers like this: