นครนายก – มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ

ที่นครนายกเมื่อเวลา 10.00 น.(16พ.ย.61) ห้องประชุมโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ อ.เมือง พ.อ.สุรินทร์ ปรียานุภาพ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผัก พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมมีหน่วยงานราชการ ข้าราชการครู และนักเรียนร่วมเข้าพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน โดยมีโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 10 โรงเรียน เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯเป้นผลผลิตจากการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ น้ำเต้า,ถั่วฝักยาว,ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร,ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์,กระเพรา,กระเจี๊ยบเขียว,มะเขือเทศ,ถั่วพู,บวบเหลี่ยม,และแคบ้านดอกขาว ซึ่งได้มอบให้กับสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อนำไปเพาะปลูก 10โรงเรียนและชุมชนตามโครงการ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง โครงการขยายผล ซอยนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน และองค์การบริหารส่วนตำบลที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

อำพล เทียนงาม นครนายก

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: