นายกสมาคมชาวสวนมะพร้าวแห่งประเทศไทยเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ

นายกสมาคมชาวสวนมะพร้าวแห่งประเทศไทยเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ
วันที่ 16 พ.ย. 2561 นายวนิชย์ ปักกิ่งเมือง นายกสมาคมชาวสวนมะพร้าวแห่งประเทศไทยได้เข้าพบท่าน กฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทีมงานเพื่อเสนอและหามาตราการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำและผลักดันมะพร้าวออกนอกระบบโดยเร็วที่สุด ทั้งในพื้นที่ ประจวบฯและจังหวัดอื่นๆ

ทีมข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: