ผวจ.พิจิตรปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง พร้อมรณรงค์งดใช้กระทงโฟม

ผวจ.พิจิตรปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง พร้อมรณรงค์งดใช้กระทงโฟม
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง ฝ่ายตำรวจ ทหาร ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีหลายหน่วยงาน
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องปรามการเล่นพลุไฟ และควบคุมด้านการจราจร โดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะเริ่มปฏิบัติการอย่างเข้มงวด ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันลอยกระทง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงวันลอยกระทงนี้
ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ได้ฝากให้ประชาชนงดการเล่นพลุ และดอกไม้ไฟต่างๆ พร้อมทั้งเน้นย้ำความปลอดภัย ด้านการแต่งตัวของผู้หญิง โดยให้แต่งตัวมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย พร้อมฝากให้ประชานร่วมกันรณรงค์ งดการใช้โฟมทำกระทง ให้หันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติ เพื่อไม่ให้การเกิดมลพิษ ในแม่น้ำลำคลองต่างๆอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา ส.ปชส.พิจิตร

Facebook Comments
%d bloggers like this: