สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอประชาสัมพันธ์ การยกเลิกค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว

(loud volume)สตม.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว(loud volume)
(sparkle)สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอประชาสัมพันธ์ การยกเลิกค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว ในกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL) (red arrow right)ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2562(red arrow left) สำหรับคนต่างด้าวผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของประเทศที่ตนเองมีสัญชาติ ดังนี้
(*)ราชรัฐอันดอร์รา
(*)ราชอาณาจักรภูฏาน
(*)สาธารณรัฐบัลแกเรีย
(*)สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมทั้งไต้หวัน)
(*)สาธารณรัฐไซปรัส
(*)สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
(*)สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
(*)สาธารณรัฐอินเดีย
(*)สาธารณรัฐคาซัคสถาน
(*)สาธารณรัฐลัตเวีย
(*)สาธารณรัฐลิทัวเนีย
(*)สาธารณรัฐมัลดีฟส์
(*)สาธารณรัฐมอลตา
(*)สาธารณรัฐมอริเชียส
(*)ปาปัวนิวกินี
(*)โรมาเนีย
(*)สาธารณรัฐซานมารีโน (*)ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
(*)ยูเครน
(*)อุซเบกิสถาน
(loud volume)Immigration Bureau would like to announce that we will exempt visa on arrival fee (red arrow right)from 15 November 2018 to 13 January 2019 (red arrow left)for aliens who hold the passport or document used in lieu of passport as follows :
(*)Andorra
(*)Kingdom of Bhutan
(*)Republic of Bulgaria
(*)People’s Republic of China (*)Republic of Cyprus
(*)Federal Democratic Republic of Ethiopia
(*)Republic of The Fiji Islands
(*)Republic of India
(*)Republic of Kazakhstan
(*)Republic of Latvia
(*)Republic of Lithuania
(*)Republic of Maldives
(*)Malta
(*)Republic of Mauritius
(*)Papua New Guinea
(*)Romania
(*)Republic of San Marino
(*)Kingdom of Saudi Arabia
(*)Taiwan, Province of China
(*)Ukraine
(*)Republic of Uzbekistan

ทีมข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: