ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สายตรวจ สภ.โคกเจริญ ร่วมกิจกรรมโครงการ”เกษตรพอเพียง”

ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สายตรวจ สภ.โคกเจริญ ร่วมกิจกรรมโครงการ”เกษตรพอเพียง”
สถานีตำรวจภูธรโคกเจริญ อำเภอ โคกเจริญ จังหวัด ลพบุรี พ.ต.อ.ดิเรก ยศนันท์ ผกก.สภ.โคกเจริญ พ.ต.ท.ชำนาญ ฐิตะสุต รอง ผกก.สส.สภ.โคกเจริญ พ.ต.ท.สมชาย ธรรมสารตระกูล รอง ผกก.ป.สภ.โคกเจริญ พ.ต.ท.นิพนธ์ สุขเจริญ สวป.สภ.โคกเจริญนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฎิบัติการสายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.โคกเจริญ กว่า 30 นายร่วมกิจกรรมโครงการ”เกษตรพอเพียง”สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวประจำปี 2561โรงเรียนบ้านวังตาอินท์ ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัด ลพบุรี ได้จัดทำโครงการทำนาข้าวเป็นประจำทุกปีการศึกษาและเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวก็ได้ก็ได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาโรงเรียนเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นมุ่งปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะรักษาอาชีพเกษตรกรทำนาเป็นมรดกให้ลูกหลานสืบทอดต่อไปและกระตุ้นคนในสังคมปัจจุบันให้เห็นความจำเป็นของการลงแขกเกี่ยวข้าวโดยไม่มีค่าตอบแทนไม่ใช่แค่การสร้างภาพตามฤดูกาลในแต่ละปีและในอนาคตข้างหน้าอาจจะสูญสิ้นตามไปไม่ต่างกับคุณค่าและความงดงามของประเพณีลงแขกทำนาเกี่ยวข้าวมิให้สูญหายในอนาคตภายภาคหน้าและในปีการศึกษา 2561ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังตาอินท์ได้ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วมีมิติให้จัดกิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนาโรงเรียนในวันที่ 12 พ.ย.61
พ.ต.อ.ดิเรก กล่าวว่า การลงแขกเป็นประเพณีของไทยสมัยดั้งเดิมของคนไทยเพื่อให้คนรุ่นใหม่ในสังคมได้เห็นถึงสภาพชีวิตวิถีเกษตรกรชาวนาในอดีตสมัยบรรพบุรุษที่มีความรักความผูกพันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีเงินค่าจ้างเข้ามาเกี่ยวข้องจากประเพณีนี้และยังเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรชาวนาหันมาร่วมกันฟื้นฟูประเพณีลงแขกเพื่อไม่ให้สูญหายไปเมื่อถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อนบ้านเกษตรกรชาวนาด้วยกันก็จะช่วยกันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเก็บเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนแล้วเสร็จทุกครัวเรือนโดยไม่มีค่าจ้างอย่างมากเจ้าของที่นาก็จะหุงข้าวและทำอาหารมื้อกลางวันเลี้ยงดูกันเป็นการตอบแทนน้ำใจการลงแขกเกี่ยวข้าวถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของสังคมชนบทตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชนอีกด้วยสังคมไทยในยุคปัจจุบันเกษตรกรเจ้าของนาข้าวต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวข้าวหากไม่มีเงินทุนมากพอต้องอาศัยแรงงานในครัวเรือนเท่าที่มีอยู่ลงนาเกี่ยวข้าว ตีข้าวเองและนั่นหมายความว่าต้องใช้เวลานานหลายวันกว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จหากทำไม่ทันก็มีความเสี่ยงสูงมากที่ต้องสูญเสียข้าวที่แก่สุกงอมจนร่วงจากรวง อาชีพเกษตรกรรมทำนา อันเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของชาติมุ่งปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะรักษาอาชีพทำนาเป็นมรดกให้ลูกหลานสืบทอดต่อไปและกระตุ้นคนในสังคมให้เห็นความจำเป็นของการลงแขกเกี่ยวข้าวโดยไม่มีค่าตอบแทนไม่ใช่แค่การสร้างภาพตามฤดูกาลในแต่ละปีและในอนาคตข้างหน้าอาจจะสูญสิ้นตามไปไม่ต่างกับคุณค่าและความงดงามของประเพณีลงแขกทำนาเกี่ยวข้าวที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

Facebook Comments
%d bloggers like this: