กลุ่มสายบุญทีมงานสมุนไพรหมอเส็ง นำโดย คุณอนันต์ คุณพิศมัย รถหอม พร้อมด้วยทีมงานหมอเส็ง เดินสายทอดกฐินสามัคคี โดยครั้งนี้ ทอด ณ วัดใหม่โคกสำโรง (ใต้) ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

กลุ่มสายบุญทีมงานสมุนไพรหมอเส็ง นำโดย คุณอนันต์ คุณพิศมัย รถหอม พร้อมด้วยทีมงานหมอเส็ง เดินสายทอดกฐินสามัคคี โดยครั้งนี้ ทอด ณ วัดใหม่โคกสำโรง (ใต้) ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งทางวัดใหม่โคกสำโรง (ใต้) ยังไม่มีเจ้าภาพกฐินจึงบอกบุญร่วมกัน ช่วยกันจัดกฐินสามัคคี ถวายให้กับวัด เนื่องจากเป็นเทศกาล ทอดกฐิน เพื่อ สมทบทุนสร้าง ศาลาสวดศพ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงบอกบุญแก่สาธุชนทั่วไป ร่วมทอดกฐิน สามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลา ต่อไป โดยมี เจ้าภาพกฐิน จำนวนหลายท่าน ได้แก่ทีมงานหมอเส็งไทยแลนด์ สมาชิกและ staff ชัยทัวร์ โดยมีประธานอุปถัมภ์ คุณลุงฮุย ยิ่งยงไพศาลกุล คุณป้าสมจิตร ตรีสัตย์ พร้อมครอบครัว อจ. แสงบรรจบ อจ.ฤทัยรัตน สุขอาสา อจ.จำลอง อยู่สมบูรณ์ ซึ่งหลายท่านเป็นผู้นำทีมสมุนไพรหมอเส็งมาร่วมงานบุญทอดกฐินในครั้งนี้และยังมีประธานรองประธานคณะกรรมการ สายต่างๆอีกเป็นจำนวนมาก ที่เข้าร่วมทอดกฐินในครั้งนี้ยอดเงินทอดกฐินรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 757,298 บาท ( เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาท ) โดยงานนี้ทุกท่านอิ่มบุญกลับมาเลยทีเดียว

Facebook Comments
%d bloggers like this: