กลุ่มผู้ขับรถตุ๊กตุ๊กรับจ้างใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นับร้อยคันรวมตัวเคลื่อนขบวนไปยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการ จ.สงขลาเรียกร้องให้แก้ปัญหาแก๊ปคาร์ที่วิ่งทับเส้นทางทำให้ได้รับความเดือดร้อนและมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 200 คันแล้ว

กลุ่มผู้ขับรถตุ๊กตุ๊กรับจ้างใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นับร้อยคันรวมตัวเคลื่อนขบวนไปยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการ จ.สงขลาเรียกร้องให้แก้ปัญหาแก๊ปคาร์ที่วิ่งทับเส้นทางทำให้ได้รับความเดือดร้อนและมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 200 คันแล้ว
เมื่อช่วงสายของวันนี้(20พ.ย.)กลุ่มผู้ขับรถตุ๊กตุ๊กรับจ้างใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในนามของชมรมรถตุ๊กๆรับจ้างอำเภอหาดใหญ่ ได้นัดรวมตัวรถตุ๊กตุ๊กประมาณ100 คันที่บริเวณตลาดน้ำคลองแห
เพื่อแสดงพลังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวเร่งแก้ปัญหารถแก๊ปคาร์ที่มาวิ่งรับเส้นทางในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และเคยยื่นหนังสือเรียกร้องไปยังกรมการขนส่งทางบกให้เข้ามาแก้ปัญหาแต่ยังไม่มีความชัดเจนใด
ในวันนี้จึงได้นัดรวมตัวพร้อมกับรวบรวมรายชื่อผู้ขับรถตุ๊กตุ๊กรับจ้างใน อ.หาดใหญ่จำนวน 500 คนเคลื่อนขบวนไปยังศาลากลาง จ.สงขลาเพื่อยื่นหนังสือให้กับ นายวีระนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา เพื่อหามาตรการควบคุมและแก้ปัญหารถแก๊ปคาร์อย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นรถที่เข้ามาวิ่งโดยผิดกฏหมายและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ขับรถตุ๊กตุ๊กรับจ้างและรถยนต์สาธารณะสายอื่นๆ
ทั้งนี้ผู้ขับรถตุ๊กตุ๊กรับจ้างเผยว่าขณะนี้จำนวนรถแก๊ปคาร์ที่วิ่งให้บริการผู้โดยสารอยู่ในเมืองหาดใหญ่ประมาณ200 คันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาควบคุมได้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Facebook Comments
%d bloggers like this: